lean

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w modelach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie zbędnych. Techniki lean są uniwersalne Najistotniejszym celem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Wdrożenie technik lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Comments are closed